, ,

Dicţionar de educaţie tehnologică


Recomandă cartea prietenilor

Prezentul dicţionar a fost elaborat cu scopul de a oferi un instrument de reper la predarea-învăţarea educaţiei tehnologice în şcoală şi în instituţiile de învăţămînt specializate. Dicţionarul este unul mai puţin obişnuit. Pentru a facilita şi eficientiza utilizarea lui, am ales o structurare secvenţială a lui, pe domenii. Fiecare domeniu de studiu este reflectat într-un capitol aparte.

Astfel, dicţionarul reprezintă, sub aspectul structural, dar şi cel al conţinutului, 18 dicţionare terminologice mici. Iată de ce alături de titlul lui este dată specificarea „18 în 1″. De menţionat că un astfel de dicţionar în Moldova apare pentru prima dată. Fiecare capitol al lui trebuie privit ca element independent de celelalte.

Autor: Elena Grosu, Ion Șaragov, Andrei Sacara
Anul editării: 2009
Tip copertă: Cartonată (Tare)
Nr. de pagini: 464 pagini
ISBN: 978-9975-947-71-8

70 MDL

Dicţionarul reprezintă un instrument de reper la predarea–învăţarea educaţiei tehnologice în şcoală şi în instituţiile de învăţământ specializate. Constituit din 18 capitole, care se referă la numărul de domenii studiate, de regulă,  în cadrul disciplinei educaţia tehnologică, dicţionarul oferă nu numai posibilitatea concentrării pe un anumit domeniu, ci şi găsirea rapidă a termenului căutat. Unele definiţii sunt prezentate succint, ca în dicţionarele explicative generale, iar altele – cu mai multe detalii, pentru a face informaţia mai clară, mai nuanţată.

Astfel, dicţionarul reprezintă, sub aspectul structural, dar şi cel al conţinutului, 18 dicţionare terminologice mici. Iată de ce alături de titlul lui este dată specificarea „18 în 1″. De menţionat că un astfel de dicţionar în Moldova apare pentru prima dată. Fiecare capitol al lui trebuie privit ca element independent de celelalte.

Registrul articolelor de dicţionar se înscrie în sfera disciplinei educaţia tehnologică. Întrucât o mare importanţă în studierea ei revine terminologiei, am decis să aducem într-o singură lucrare o mare parte din această terminologie. Definiţiile termenilor reflectă, în principal, sensurile specifice domeniilor studiate la educaţia tehnologică. 

Un element important al dicţionarului îl reprezintă ilustraţiile, care completează informaţia din text şi ajută la buna înţelegere a unor termeni, noţiuni.

Autor: Elena Grosu, Ion Șaragov, Andrei Sacara
Anul editării: 2009
Tip copertă: Cartonată (Tare)
Nr. de pagini: 464 pagini
ISBN: 978-9975-947-71-8

SKU: 73e745178cc2 Categorii: , ,