, , ,

Fi​ș​e educative: imagini, cuvinte, silabe (III)


Recomandă cartea prietenilor

Cutia conţine 144 de piese cartonate, laminate pe ambele părţi cu tipar color (faţă şi verso): Profesii și meserii, Animale mici, Păsări, Două desene – un singur cuvânt, Cuvinte în cuvinte, Silabe – formarea cuvintelor.

Elaborare: Ala Bujor
Anul editării: 2018
ISBN: 978-9975-603-0-34

400 MDL

Cutia conţine 144 de piese cartonate, laminate pe ambele părţi cu tipar color (faţă şi verso), grupate în 8 activități:

1, 2. PROFESII şi MESERII: CINE CE FACE?
Asociază desenul cu denumirea profesiei/meseriei. Activitatea cuprinde două seturi (câte 36
fişe), dar poate fi efectuată în baza unui singur set. Seturile se deosebesc prin culoarea liniilor şi
al cuvintelor: albastră/cafenie. Alte activităţi posibile: – Selectează profesiile/meseriile care încep
cu o literă anumită: A, C, P. – Grupează în două categorii: manuale şi intelectuale; în aer liber şi
în interior. – Alege desenele care reprezintă profesii artistice.
3. ANIMALE MICI
Grupează în diferite categorii: 1. insecte (cu 6 picioare) / arahnide (cu 8 picioare)/ celelalte, 2.
după mediul de trai – terestre/ acvatice/amfibieni, 3. după modul de deplasare – zburătoare /
săritoare / mergătoare (târâtoare), 4. insecte cu aripi / fără aripi, 5. care aduc omului folos/daune.
Copiii ar putea selecta perechi după o anumită asemănare: de formă (fluture şi molie, albină şi
viespe, muscă şi bondar, cosaş şi greier), după sunetul emis (musca şi ţânţarul bâzâie, greierul şi
cicada ţârâie), parazite (puricele şi păduchele), după hrană (ploşniţa şi ţânţarul se hrănesc cu
sângele omului sau al animalelor); după ac (albina, viespea), după colorit (cosaş, călugăriţă), după
prezenţa punctelor negre (buburuza, vaca-domnului).
4. PĂSĂRI
Grupează păsările după categorii, în baza unei anumite caracteristici: 1. păsări domestice/
sălbatice, 2. păsări migratoare/ sedentare, 3. zburătoare / nezburătoare, 4. cântătoare (iscusite)/
mute, 5. păsări acvatice/ terestre, 6. modul de hrană: preponderent erbivore, insectivore,
omnivore sau răpitoare (de zi/ de noapte), 7. păsări care se întâlnesc la noi /exotice. Păsările pot
fi regrupate şi după principiul masculin/feminin/de ambele genuri: un cuc/o lebădă/un porumbel
– o porumbiţă. Selectează păsările cu cioc mare; păsările viu colorate. Grupează desenele după
numărul de silabe al cuvintelor: o silabă/două/trei/patru/cinci silabe (privighetoare, ciocârlie).
5. DOUĂ DESENE – UN SINGUR CUVÂNT
Găseşte perechea fiecărui desen şi numeşte obiectul/obiectele reprezentat/-e: GLOB (decoraţie
pentru brad, pământesc), CON (de pin sau alt conifer, de circulaţie), FULGI (de nea, de cereale),
PĂR (pom, pe cap), BANCĂ (în parc, în clasă), IRIS (floare, la ochi), COŞ (pentru alimente, de
baschet), MASCĂ (la teatru – deghizare, medicală – protecţie), COARNE (fructe, la animale),
CLOPOŢEI (pentru urat, floare), STICLĂ (vas de sticlă, pentru geam), BALON (jucărie, minge de
fotbal), CAPRĂ (animal, aparat de gimnastică), ZMEU (animal fabulos, jucărie), INELE (pe deget,
de gimnastică), LUNĂ (a anului, corp ceresc), TABLĂ (de şah, de scris), LILIAC (floare, animal).
Activitatea poate fi completată: NOTE (la şcoală, muzicale), VASE (de bucătărie, maritime) etc.
6. CUVINTE ÎN CUVINTE
Găseşte perechea fiecărui desen şi numeşte obiectele reprezentate. Alte activităţi posibile:
A. Grupează perechile găsite în trei categorii – 1. cuvinte conţinute la început (8): CAP – CAPAC,
CORT – CORTINĂ, PAT – PATINE, LUP – LUPĂ, VAL – VALIZĂ, MĂR – MĂRAR, CON – CONOPIDĂ, CAL –
CALENDAR, 2. la sfârşitul celuilalt cuvânt (8): TUN – FURTUN, UŞĂ – BRÂNDUŞĂ, LAC – COLAC,
MAC – HAMAC, SUC – BURSUC, BILĂ – ZAMBILĂ, CANĂ – CAPCANĂ, AC – COPAC. 3. la mijloc (în
interior): CUB – CURCUBEU, RAC – CARACATIŢĂ.
B. Selectaţi desenele din aceeaşi categorie (exemple: floră – 8, faună – 5, comestibile – 7, utile în
gospodărie – 8).
C. Grupaţi desenele după numărul de silabe/ litere ale cuvintelor ce le desemnează: o silabă –
CAP, PAT, LUP, VAL, MĂR, CON, CAL, TUN, LAC, MAC, SUC, CUB, RAC, CORT; două – CAPAC, LUPĂ,
MĂRAR, FURTUN, UŞA, COLAC, HAMAC, BURSUC, BILĂ, CANĂ, COPAC; 3 – CORTINĂ, PATINE, VALIZĂ,
CALENDAR, BRÂNDUŞA, ZAMBILĂ, CAPCANĂ, CURCUBEU; 4 – CONOPIDĂ; 5 – CARACATIŢA
Activitatea poate fi completată: TOPOR – TOPORAŞI, SAC – GÂNSAC, LADĂ – MARMELADĂ etc.
7, 8. SILABE: FORMAREA CUVINTELOR
Activitatea cuprinde două seturi (câte 36 de silabe în fiecare), dar poate fi efectuată în baza unui
singur set. Pentru fiecare set (sau pentru toate cele 72 de fişe) copiii vor forma cuvinte dintr-un
anumit număr de silabe – de la simplu la compus: din două, din trei şi din 4 silabe. O altă
activitate ar putea fi cea de selectare a silabelor care constituie un cuvânt: PE, CE, CA, DE, LA, DA,
NU, CU, TU, ŞI, ŞA, ZI etc.
În baza primului set am putea obţine următoarele cuvinte:
PA-RA, PA-TA, PA-CE, RA-ŢA, ŢA-RA, LE-GE, RE-GE, MI-RE, NU-ME, RA-ZE, VA-ZE, VA-CA, CE-VA,
CI-NE, NU-CA, MU-RA, GA-RA, TU-FA etc., CI-NE-VA, VE-SE-LA, PE-RE-TE, CI-TI-RE, MI-NU-NE, MINU-
TE, VE-DE-RE, FA-SO-LE, FA-GU-RE, PA-TI-NE, SA-LA-TA, ZI-CA-LE, DE-GE-TE, LE-GU-ME, FI-GURA,
RE-PE-DE, PA-LA-TE, MU-GU-RE, GA-ZE-TA, GA-ZE-LA, NA-TU-RA, LA-TU-RA, MU-TA-RE, MEDU-
ZE, ME-TA-LE, LE-GA-TE, MU-RA-TE etc. DU-MI-NI-CA, ME-DI-CI-NA, CA-RA-ME-LE, NA-TU-RALE,
MI-NU-NA-TE.
Se poate lucra şi în baza unei silabe, de exemplu, RA – prima silabă. Copiilor li se distribuie
fişele – li se propune să vadă dacă pot continua cuvântul cu silaba (silabele) pe care o (le) au.
Model: RA-ME / -NA /-ZE / -SA etc. RA ar putea fi şi ultima silabă şi în faţă se vor adăuga altele
convenabile: ŢA-/ SE-/ PA-/ VA-/ GU-RA etc.
O activitate interesantă, dar mai complicată, ar fi cea de adăugare a unei silabe la un cuvânt deja
format. Modele: CI-NE CI-NE-VA (la urmă), NA-RA NA-TU-RA sau MI-NU-TE MI-NU-NA-TE (la mijloc),
GU-ME LE-GU-ME (la început).
În baza celui de-al doilea set am putea obţine următoarele cuvinte:
TO-NĂ, VI-NĂ, PU-MA, FO-CA, BA-BE, BU-ZA, PO-ZA, LU-NĂ, LA-DA, MO-DA, LA-VĂ, DA-CĂ, FE-ŢE
etc. MA-ŞI-NĂ, VI-ŞI-NĂ, MO-BI-LA, PĂ-PU-ŞA, CĂ-SU-ŢE, PU-RI-CE, CO-LI-BA, GO-RI-LA, PI-SI-CĂ, RUGI-
NĂ, MA-GI-CĂ, CĂ-PU-ŞA, CU-PO-LA, PO-PI-CE, SU-LI-ŢE, FE-LI-NĂ, RI-SI-PĂ, MO-VI-LA, VĂ-CU-ŢE,
CO-LI-VĂ, etc. CO-NO-PI-DA, MO-TO-RI-NĂ, MO-NO-TO-NĂ, PI-SI-CU-ŢE.
În baza tuturor celor 72 de silabe numărul cuvintelor ce pot fi formate creşte considerabil.
Tipul activităţilor rămâne acelaşi. Exemple: BI-LE-TE, BU-RE-TE, LU-MI-NA, CA-BI-NĂ, VI-NE-TE,
CU-ŢI-TE, PU-TE-RE, LI-VA-DA, BU-NI-CA, PĂ-DU-RE, PA-SI-VĂ, BU-SO-LA; PI-RA-MI-DA, RO-MA-NIŢE,
FE-RI-CI-RE, FE-LI-NA-RE, LI-MU-ZI-NĂ, BU-NI-CU-ŢA etc. Modele de activitate prin adăugarea
unei silabe: VI-TE-ZA, BU-RE-ZA, MA-ŞI-NĂ, MO-BI-LA.
Activitatea “Schimbă o silabă” trebuie pregătită din timp de profesor: se vor selecta cuvinte
anumite, apoi copiii vor schimba o singură silabă ca să obţină un alt cuvânt. Modele:
FA-TĂ a ultimei silabe: FA- ŢĂ /-LĂ/-ZĂ sau a primei: PA-/ DA-/ LA-/ MI-/ RU- TĂ
PĂ-NU-ŞĂ PĂ-PU-ŞĂ sau MĂ-NU-ŞĂ, CE-NU-ŞĂ TU-NE-TE SU-NE-TE, VI-NE-TE
SI-GU-RĂ NE-GU-RĂ, FI-GU-RA CO-LI-VĂ CO-LI-BĂ
S-ar putea organiza activitatea “Domino de cuvinte”. Începe cu o silabă, la care se adaugă câte o
alta, în orice direcţie. Model (silaba de început e RE; numerotarea paşilor nu e definitivă, dar 19
nu poate fi înainte de 16 sau 4 înainte de 2; jocul se opreşte când nu mai pot fi formate cuvinte):
17CU 18TE
15CĂ 20RA 21TĂ 12NU 13ME 16RE
14MI 8 CI 11NĂ 19GE
10LA 9VA 2PE 3NE 23ZI 22LE
7CA 5ME 1RE 24DI
6SE 4TE
În cazul în care aveţi cutia nr. 1 care conţine setul de litere, aţi putea extinde activitatea prin
adăugarea unor litere pentru a forma silabe:
CA+L, MA+C, SA+T, U-ŞĂ, A-PĂ, O-RE, I-NI-MĂ, U-RE-CHE, CA+R-TE, MU+N-TE, MU+S-CĂ, BA-LO+N,
CI-RE-Ş, RO-CHI-E, VE-SE-LI+E, MI-NU-NA+T, DE-GE-TA+R, BU-CHE-ŢE+L etc.
Vă dorim activităţi cât mai variate şi copii cât mai ingenioşi!

Elaborare: Ala Bujor
Anul editării: 2018
ISBN: 978-9975-603-0-34

SKU: f426038b3ea7-1 Categorii: , , ,

S-ar putea să-ți placă și…