Management în sistemul de sănătate

Availability:

Stoc epuizat


Recomandă cartea prietenilor

Lucrarea de pionierat în Republica Moldova, Management în sistemul de sănătate, este consacrată dirijării sistemului de sănătate. Bazându-se pe un studiu ştiinţific fundamental, include cele mai importante compartimente ale managementului şi se adresează studenţilor, magiştrilor şi rezidenţilor USMF N. Testemiţanu, organizatorilor ocrotirii sănătăţii, conducătorilor instituţiilor medicale, medicilor practicieni şi altor persoane interesate.

Autor: Constantin Ețco
Anul editării: 2006
Tip copertă: Broșată
Nr. de pagini: 864 p.
ISBN: 978-9975-924-79-5

Lucrarea de pionierat în Republica Moldova, Management în sistemul de sănătate, este consacrată dirijării sistemului de sănătate. Bazându-se pe un studiu ştiinţific fundamental, include cele mai importante compartimente ale managementului şi se adresează studenţilor, magiştrilor şi rezidenţilor USMF N. Testemiţanu, organizatorilor ocrotirii sănătăţii, conducătorilor instituţiilor medicale, medicilor practicieni şi altor persoane interesate.

Trecerea Republicii Moldova la economia de piaţă a generat transformări radicale în toate domeniile, inclusiv în sfera asistenţei medicale. Relaţiile dintre medic şi pacient au devenit relaţii de vânzare–cumpărare, iar serviciile medicale s-au transformat în marfă. În economia naţională a apărut o ramură specială – Economia Ocrotirii Sănătăţii.
În noile condiţii de activitate se cere schimbată mentalitatea specialiştilor-medici şi farmacişti şi a altor categorii de lucrători medicali. Sunt necesare noi forme şi metode de organizare, conducere şi gestionare a instituţiilor medicale. Sub acest aspect, un rol deosebit îi revine managementului.

Din acest punct de vedere, manualul Management în sistemul de sănătate, care este rezultatul muncii îndelungate a unei echipe de profesionişti în frunte cu doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Constantin Eţco, specialist notoriu în domeniu, e necesar şi bine-venit. Sper ca prezenta lucrare să fie apreciată la justa valoare de către specialişti şi toţi cei interesaţi, devenind material indispensabil în activitatea lor cotidiană. (Ion Ababii, dr. hab, prof. univ., academician)

Autor: Constantin Ețco
Anul editării: 2006
Tip copertă: Broșată
Nr. de pagini: 864 p.
ISBN: 978-9975-924-79-5

SKU: 702fbc43cac3 Categorie: